FAQ

Bestellen
Dit gaat eenvoudig, u schuift over een plaatje van een product er verschijnt een titel van het product en een tekst. Als u op de titel klikt dan komt u in het shopping veld waar het product aan de shopping cart toegevoegd kan worden. De rest wijst zich vanzelf.

Betalen
NORR11.nl voorziet in verschillende betalingsmethodes, te weten Ideal, Paypal en bankbetaling.

Ideal
Bij iDeal kunt u middels uw internetbankier programma zonder kosten direct online betalen met ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Hiervoor gebruikt u uw bankpas en eventuele identificatiemethode. Het voordeel is dat u zeer veilig betaalt en dat de levering zeer snel is doordat wij direct van de bank een terugmelding krijgen dat u heeft betaald. Meer informatie vindt u op ideal.nl.

Bankbetaling
Per email ontvangt u betaalgegevens om zonder kosten uw betaling te doen. Wij werken met de ING bank, rekening nummer 723742

BTW
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Levertijd
De bestellingen worden binnen 14 werkdagen geleverd. Op dit moment wordt alles verzonden vanuit Berlijn; dit zal in de toekomst veranderen. Bezorging kan op maandag tot en met zaterdag plaatsvinden.
Wij berichten u tijdig mocht een product onverhoopt niet meer of tijdelijk niet meer leverbaar zijn.

Verzendkosten
De verzendkosten worden bepaald door de grootte en het gewicht van uw bestelling. Binnen Nederland  en voor kleine c.q. lichte pakkketten tot en met 10 kg (max. afmeting: 100x50x50 cm)  rekenen wij € 9,00 per pakket. De verzending geschiedt aangetekend en verzekerd. Voor een pakket van 1o – 30 kg met de maximale afmeting 176x78x58 cm, rekenen wij € 13,50. Ook hier is de verzending tot € 500,00 verzekerd.
Voor bestellingen buiten Nederland bestaat een ander tarief. U kunt dan uw bestelling mailen naar klantenservice@NORR11.nl, zij helpen u de juiste verzendkosten te berekenen.

Uw bestelling wordt binnen 14 werkdagen na het ontvangen van de betaling per post verstuurd. De meeste artikelen worden per TNT Post, Selectvracht of DPD verstuurd. Zodra uw bestelling is verstuurd berichten wij u dit per email. Hierin vindt u ook een hyperlink om uw pakket online te tracen. U kunt indien gewenst bij uw bestelling uw werkadres als afleveradres aangeven.

Retourneren
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij NORR11.nl het recht op een bedenkperiode van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product, indien in originele staat en met originele toebehoren in originele verpakking, worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden. U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar klantenservice@NORR11.nl met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Op het moment dat het pakket bij ons binnen komt zal het product beoordeeld worden. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren.

Manco retouren gaan eenvoudig en gemakkelijk. Bij de 14 dagen retourgarantie retourneert u op uw eigen kosten. Echter, bij garantie of foutieve levering is dit kosteloos. Verpakt u te allen tijde uw bestelling zeer goed en degelijk om beschadigingen te voorkomen. De retourprocedure krijgt u na uw aanvraag per email toegestuurd afgestemd op uw wensen en situatie. Mail ons hiervoor op klantenservice@NORR11.nl.

Disclamer
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inclusief BTW en per stuk, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. De inhoud van deze pagina’s is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht. Alle afbeeldingen op de website van NORR11.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming niet worden gebruikt door derden.

Algemene voorwaarden
1.     Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website NORR11.nl.

2.      Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd NORR11.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van NORR11.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.NORR11.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot NORR11.nl te ontzeggen.

3.     Wijziging
NORR11.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op NORR11.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. NORR11.nl adviseert u NORR11.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4.     Doel NORR11.nl
NORR11.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over living producten in de breedste zin des woords. Op de door NORR11.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van NORR11.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van NORR11.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van NORR11.nl). NORR11.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel NORR11.nl de informatie op NORR11.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5.     Hyperlinks
a. De website van NORR11.nl bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van NORR11.nl.  Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. NORR11.nl kan hyperlinks naar websites van partners van NORR11.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. NORR11.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat NORR11.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6.     Eigendom
Alle rechten op NORR11.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij NORR11.nl, haar partners en adverteerders. NORR11.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van NORR11.nl. haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van NORR11.nl geldt: © 22006 NORR11, Nederland.

7.     Informatie
NORR11.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van NORR11.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van NORR11.nl. Het is niet toegestaan informatie die van NORR11.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken dan vermeld in dit artikel.

8.     Gebruiksrecht
NORR11.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan NORR11.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om NORR11.nl te kunnen raadplegen of NORR11.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om NORR11.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door NORR11.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden NORR11.nl – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van NORR11.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9.     Beveiliging
NORR11.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10.  Aansprakelijkheid
NORR11.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van NORR11.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op NORR11.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf NORR11.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om NORR11.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van NORR11.nl.

11.  Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

12.  Toepasselijk recht
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van NORR11.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.